Missie & Visie

Visie

Iedereen doet er toe en kan naar vermogen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de maatschappij.

Missie

Het arbeidsvermogen van mensen zo veel mogelijk zichtbaar maken, benutten en vergroten.

Waarden

Hoeve-Ittersum wordt gedreven door christelijke waarden. Dit betekent dat HIMH aanspreekbaar is op respectvolle benadering, nadruk op relatie, mensgericht.

Werkwijze

Hoeve-Ittersum zoekt in haar benadering aansluiting op de drie basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en eigenwaarde. Dit betekent dat iedere medewerker de ruimte krijgt om zo zelfstandig mogelijk te werken. Dat samenwerken gestimuleerd en geoefend wordt. Dat het zelfvertrouwen van medewerkers vergroot wordt door het ontdekken van persoonlijke kwaliteiten.

 


We werken met een cliëntgericht benadering volgens een coaching communiceer-/omgangs-vorm, een bedrijfscultuur volgens Franklin Covey.