Wie wij zijn

We hebben ervoor gekozen om samen te werken met een aantal collega ZZP-ers. We helpen elkaar, lenen elkaar materialen uit en voeren gezamenlijk grote klussen uit.
Wat we gemeen hebben is onze christelijke achtergrond.

Eerst de namen, later de foto's:Jan Hoeve, psycho-pastoraal begeleider, hovenierswerk, all-round klusser
Henk van Pijkeren, boer, ouderling, zendeling, loonwerker, all-round klusser
Jaap Derks, psycho-pastoraal begeleider, monteur, technisch medewewerker, all round klusser
Ronald Haverman, loonwerker grondverzet.

Hoeve-Ittersum houdt zich bezig met de volgende drie aspecten:

Sociaal werk

Hoeve - Ittersum biedt een werkplek waar medewerkers deel kunnen nemen aan arbeidsgerichte dagbesteding. Medewerkers leren onder andere om zelfstandig te reizen, op tijd te komen, om te gaan met collega's, werkritme op te bouwen en zelfstandig taken uit te voeren. De vaardigheden die medewerkers zich eigen maken dragen ook bij aan aan een grotere weerbaarheid in hun eigen leefomgeving. Het werk wordt zowel bij opdrachtgevers als op de eigen locatie uitgevoerd.  

Mensen met een beperking

De medewerkers hebben allemaal als gevolg van hun beperking een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Veelal is er geen sprake van arbeidsvermogen. Door de intensieve begeleiding, het aanpassen van de werkzaamheden en een persoonlijke aanpak ontdekken medewerkers waar ze goed in zijn. Medewerkers bloeien op doordat ze werk doen wat voldoening geeft. Het werken in een team draagt bij aan een stuk gezelligheid en het gevoel ergens bij te horen. Het voorkomt sociaal isolement.

Goed werk

Terugkijkend op de afgelopen 8 jaar zijn we tevreden over wat we bereikt hebben. Beginnend met de persoonlijke ontwikkeling en groei van een aantal medewerkers. Dit blijkt uit hetgeen medewerkers daar zelf over zeggen, de feedback van jobcoaches, begeleiders, consulenten en opdrachtgevers.  We ervaren dat onze persoonlijke en aandacht gevende manier van met elkaar omgaan werkt.