Aanmelding als leerbedrijf 10777 bij Aequor

21-3-2012 Beursvloer Zwolle van 17.00-20.00 uur AOC De Groen Welle, Koggelaan 7 te Zwolle

  • beusrvloer Zwolle was een groot succes. We hebben een match kunnen maken met 5 zorgaanbieders. De zorgaanbieders zijn Frion, Trias jeugdhulp, inloophuis De Bres, Present en het Rode Kruis. Met de gemeente afd. werk, re-intergratie en participatie wordt verdere mogelijkheden uitgewerkt.

16-2-2012 Aanmelding als leerbedrijf 10777 bij Aequor